花垣

花垣县 Huayuan County, lying in Xiangxi Tujiazu...